Университетът за национално и световно стопанство ще открие новата академична 2019/2020 година на 30 септември 2019 г.

Тържествено учебната година ще бъде посрещната в аула „Максима“ в 10:00 ч. Гост на тържеството ще бъде Димитър Радев, упряавител на БНБ и бувш възпитаник на университета.

Срещите на първокурсниците с ръководствата на факултетите и институтите по направления, поднаправления и по потоци ще се проведат от 11:30 ч.

За направление „Право“, Юридически факултет студентите от двата потока ще бъдат посрещнати, както следва:

Поток 617 – зала  3074  –  доц. д.ю.н. Живко Драганов

Поток 618 – зала  3075  – доц. д-р Гергана Боянова

След посрещането на първокурсниците във факултета Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС ще ги ориентира в новата академична среда. Вижте инициативата тук>>

Учебните занятия на 30 септември 2019 г. започват след 14.00 ч. по  обявеното разписание.

Електронните студентски книжки на студентите от първи курс на специалност „Право“ ще се раздават в ЦПД на 9 октомври 2019 г. от 8:00 ч. до 16:00 ч.