Инициативата „Академия Антикорупция“ ще даде възможност на студенти от УНСС в различни професионални направления, редовна форма на обучение, в трети и по-горен курс, да участват в стажантска програма след предварителен подбор.

Програмата за студентски стажове ще се проведе благодарение на подписано споразумение между ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, председателя на КБККИПЕ при 44-тото Народно събрание Борис Ячев, председателя на КПКОНПИ Сотир Цацаров и Омбудсмана на Република България Диана Ковачева.

Стажът във всяка от администрациите – на парламентарната комисия, на КПКОНПИ и на Омбудсмана – ще бъде в рамките на 10 работни дни, на ротационен принцип, съобразен с Академичния календар на УНСС.

Подборът на студентите ще се бъде въз основа на техния успех от следването и мотивацията им за участие. Провеждането на стажантската програма цели запознаване на студентите с дейността и функциите на институциите, осигуряване на възможности за професионално ориентиране, както и придобиване на практически опит, знания и умения, които да допълват обучението в университета. Предвижда се стажът на първата група студенти да започне на 2 ноември 2020 г.