„Промените в гражданския процесуален кодекс“

автори: Благовест Пунев, Валя Гигова, Диана Митева, Мариана Обретенова, Боряна Мусева

издателство: „Труд и право“

Книгата представлява цялостен приложен коментар на промените в ГПК, приети и обнародвани след октомври 2017 г., свързани с изпълнителното производство, заповедното производство, касационното обжалване, таксите, разноските, призоваването, както и новата Част Осма относно особените правила в производството по граждански дела при действието на международни договори.

Изданието включва и изчерпателен анализ на новата съдебна практика и тълкувателна дейност на ВКС, както и на относимата, запазваща значение досегашна практика.

За повече информация>>