31 мар.

Академия за лидерство и личностно усъвършенстване

По инициатива на доц. д-р Цветана Стоянова, заместник-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики, и с подкрепата на Софийска търговско-промишлена камара се организира Академия за лидерство и личностно усъвършенстване. Задачата на Академията е безвъзмездно предоставяне на студентите от ...

Виж повече