24 февр.

Първа сбирка за 2020 г. на Кръжока по гражданско и търговско право на ЮФ на УНСС

На 24 февруари 2020 г. от 18:00 ч. в зала 2015, УНСС ще се проведе първа сбирка на Кръжока по гражданско и търговско право на ЮФ на УНСС за настоящата година. Темата на първата сбирка ще бъде „Проблеми в исковото ...

Виж повече