Tags: "UNSS events"

21 апр.

Курс за Длъжностни лица по защита на данните (DPO)

Алианс за защита на личните данни и Центъра за правни изследвания към УНСС организират ускорен и специализиран курс за обучение на Длъжностни лица по защита на данните (DPO), който ще се проведе в УНСС в периода 21-22 април 2018 г. Курсът ...

Виж повече
14 апр.

Сертифициращо обучение за медиатори на Център за правни изследвания към УНСС

Център за правни изследвания към УНСС организира сертифициращо обучение за медиатори в периода април-май 2018 г. Центърът за правни изследвания е одобрен като обучаваща организация на медиатори със Заповед № ЛС-11-24/29.01.2018 г. на Министъра на правосъдието. Занятията ще се проведат на ...

Виж повече
21 мар.

Публична лекция „Размисли върху перспективите за нова глобална и алтруистична парична система“

Юридически факултет на УНСС, Съюз на икономистите в България, Институт за държавата и правото и Българската асоциация по международно право организират публична лекция на тема „Размисли върху перспективите за нова глобална и алтруистична парична система“ с проф. д-р Кун Байтебир, председател ...

Виж повече
19 мар.

Дни на майсторските класове „В битката за реални резултати“

Научноизследователски център за добри управленски практики към УНСС организира Дни на майсторските класове „В битката за реални резултати“, които ще се проведат в периода 19-23 март 2018 в Малка конферентна зала, УНСС. Гост-лектор на събитието е Иван Кожухаров, който е бил професионален алпинист ...

Виж повече
27 февр.

Лекция „Мерките за борба с изпирането на пари в България и ЕС“

Kръжок по гражданско и търговско право към ЮФ на УНСС и професионален сайт „Предизвикай правото!“ организират лекция на тема „Мерките за борба с изпирането на пари в България и ЕС“ на 27 февруари 2018 г. зала 5004, УНСС. Лектор на ...

Виж повече
14 февр.

Среща-дискусия със Заместник-министъра на правосъдието

Юридически факултет на УНСС организира среща-дискусия с г-н Евгени Стоянов, Заместник-министър на правосъдието на 14 февруари 2018 в зала „Тържествена“, УНСС. Срещата ще се проведе във връзка с приемането на новия Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на ...

Виж повече