Студенти от Юридическия факултет на УНСС съставиха отбор, който се готви за участие на The Annual Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot – най-голямото и престижно международно състезание по право в света, на което участват над 350 отбора от близо 100 държави. То се провежда всяка година в гр. Виена, Австрия и продължава 1 седмица.

Тази година отборът на УНСС се състои от шест души и от месец юли 2019 г. се готви усилено за участие на състезанието.

За да участва на състезанието, отборът се нуждае от финансиране. Предвиденият бюджет възлиза на около 5 000 лв. и включва такса за участие за целия отбор (700 евро), самолетни билети от София до Виена и обратно и разходи за нощувки във Виена за 1 седмица.

В случай че имате възможност и желание да станете спонсор или да окажете финансова помощ на отбора, може да се свържете с треньорите на отбора:
– адв. Станиела Тодорова  (todorova.staniella@gmail.com);
– адв. Симеон Стойчев (simeon.stch@gmail.com);
– Тюркер Моллахасан (tmollahasan@gmail.com).