Съюзът на юристите в България отвори Гостна на правника през настоящата година. май

Със създаването й СЮБ цели поддържане на връзка между поколенията юристи и съхраняване на историческата памет на правото.

Неин пръв гост бе проф. д-р Огнян Герджиков, като желанието на съюза е да продължи организирането на срещи с избрани юристи, с изяви и принос в развитието на правото или правната общественост.

Срещите с различните гости се провежда в неформална обстановка. Темите, въпросите и отговорите са в свободна дискусия между госта и аудиторията. Гостната на правника цели да създаде приятна и свободна обстановка, извън формалностите на микрофони, камери и етикет.

С така създадената обстановка да бъдат предразположени гостът и аудиторията към диалог за професионалния и житейския път на госта – за трудностите, проблемите, победите и интересни случаи. Участниците ще бъдат запознавани с материали, подготвени от госта, които да допълват диалога.

Следващ гост е проф. д-р Васил Мръчков. Срещата с него ще се проведе на 10 юни 2019 г. от 18:00 в сградата на СЮБ, ул. Пиротска № 7, ет. 2, Гостна на правника.

Краен срок за заявяване желание за участие: 31 май 2019 г.

Местата са ограничени!