Столична община търси да назначи Юрисконсулт.

Юрисконсултът изготвя правни становища, осъществява процесуално представителство, подготвя свързани с дейността на направление „Правен и административен контрол“ – заповеди, договори, доклади до СОС, отговори на запитвания на физически и юридически лица и други. Оказва правна помощ при осъществяването на дейността на общинската администрация, като дава мотивирани становища по правни въпроси. Осигурява спазването на законността при осъществяване дейността на направлението в областта на правно-нормативната дейност.

Изисквания за заемане на длъжността са следните: висше юридическо образование, придобита юридическа правоспособност, компютърна грамотност.

Начин на провеждане на конкурса: решаване на тест и интервю.

Срок за подаване на документи: 24 февруари 2021 г.

За повече информация>>