Софийски районен съд и Софийски градски съд, с подкрепата на Българо-американската комисия по образователен обмен „Фулбрайт“ обявяват Конкурс за участие в Стажантска програма към съда 2019.

Целта на стажантската програма е да даде възможност на участниците да придобият практически правни умения, както и да задълбочат познанията си относно българската правораздавателна система, както и да осигури квалифицирана помощ на съдиите.

Участниците, желаещи да участват в програмата, следва да са завършили поне III курс на обучение по специалността „Право“ в някой от юридическите факултети в страната. Да притежават следните умения: добре да изразяват мислите си писмено; отлична писмена грамотност; добра компютърна грамотност (работа с Word, Апис, Сиела или друга правно-информационна програма) и да притежават следните качества: отговорност; прецизност; адаптивност; креативност; желание да учат нови и непознати неща.

Владеенето на английски език не е условие за участие в програмата, но участник, който не владее добре английски език, няма да има възможност да стажува при съдия в САЩ.

Стажът ще бъде разделен на две части. През първата част от програмата всеки участник ще работи поне с двама съдии. През втората част от програмата всеки участник отново ще работи поне с двама съдии, които обаче ще бъдат различни от съдиите, с които са работили през първата част от програмата. В края на всяка част от програмата работата на участниците ще бъде оценена от съдиите, с които те са работили. В края на стажа оценките на участниците от двете части на програмата ще бъдат обобщени от съдиите, които ще участват в програмата. След това съдиите от СРС ще изпратят на федерален съдия от Окръжния федерален съд в Ню Орлианс, Източен окръг, Луизиана, САЩ документите и оценките на най-добре представилите се участници.

Съдията ще избере един от участниците, който ще стажува два месеца при него.

Студентът, който бъде избран за стаж при федерален съдия в САЩ, ще получи стипендия от Комисията „Фулбрайт“, която ще покрие разноските му за: виза; пътуването до Ню Орлеанс и обратно; квартира, храна и ежедневни разноски в Ню Орлеанс.

Студентът, който придобие право да участва в едногодишен курс по английски език към Комисията „Фулбрайт“ ще бъде освободен от заплащането на такса за курса.

Краен срок за подаване на документи: 31 юли 2019 г.

Интервютата ще се проведат в периода 16-20 септември 2019 г.

За повече информация>>