„Софарма Трейдинг“ АД търси да назначи специалист „Договорни отношения“, за екип „Търговски Маркетинг“, който е част от дивизия „Търговия на Едро- Маркетинг и Продажби“

Специалистът „Договорни отношения“ координира с външни партньори и различни отдели в компанията процеса по съгласуване и разписване на договори за дистрибуция, споразумения за качество, споразумения за фармакологична бдителност, въпросници и други свързани документи. Подготвя, преглежда и договаря споразумения за дистрибуция и други свързани документи. Преглежда Рамковия договор за доставка на дружеството и при необходимост от преработка го допълва с нови изисквания. Периодично проверява изтичащите договори и тяхното подновяване. Участва във вътрешни и външни одити. Активно съдейства в различни тръжни процедури. Участва в проекти на отдела и компанията, релевантни за позицията.

Изисквания за заемане на съответната длъжност: Диплома за висше образование по специалност „Право“ или „Бизнес Администрация“ и активно ползване на MS Office: Word, Excel, PowerPoint.

Срок за кандидатстване: 30-ти ноeмври 2021 г.

За повече информация>>