„Унищожаемост на договорите поради измама“

Ангел Шопов

Издателство „Сиби“ представя новата книга „Унищожаемост на договорите поради измама“ с автор Ангел Шопов.

Книгата представлява самостоятелно изследване на измамата като основание за унищожаемост на договорите. Разгледани са три ключови проблема: понятието за измама, нейният фактически състав като порок на волята и особени хипотези.

Паралелно с вижданията на българската правна наука и изводите, формирани от практиката, са разгледани и основните положения във водещата съвременна чуждестранна доктрина и юриспруденция. В книгата са взети предвид и уредбите на измамата, съдържащи се в по-важните източници на soft law.

За повече информация>>