Правната програма на Институт Отворено общество – София организира конкурс за студентски реферати  на темата „Проблеми на правния статут на хората с интелектуални затруднения или психосоциални разстройства в България“ във връзка с отбелязване на 10 години от влизането в сила на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.
 
Рефератите трябва да представляват писмена авторска работа, която не е публикувана и не е предложена за публикуване в печатно или електронно издание.
 
В конкурса за реферати могат да участват студенти от специалност „Право“ на всички български висши училища и на висши училища от държавите членки на ЕС, без значение формата на обучение.
 
На победителите ще бъдат присъдени следните парични награди:
  • първа награда – 1000 лв.
  • втора награда – 700 лв.
  • трета награда – 500 лв.

Краен срок за подаване на реферати: 29 октомври 2018 г.

За повече информация>>