Конкурс за съдебен секретар във ВКС

Върховния касационен съд обявява конкурс за заемане на длъжността „Съдебен секретар“ към служба „Наказателни съдопроизводства“.

Съдебните секретари подпомагат правораздаването като подготвят заседанията по наказателни дела и писмено оформят протоколите, изготвят документи и изпълняват разпорежданията на съда, присъстват на открити съдебни заседания, изготвят списък за призоваване на страните по наказателни дела, вещи лица и свидетели.

Изискванията към кандидатите за заемане на длъжността са следните: да са български граждани; средно образование; да не са лишени по съответния ред от правото да заемат определена длъжност; трудов стаж не се изисква.

Конкурсът се провежда чрез подбор по документи и изпълняване на практическа задача.

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса: 3 август 2020 г.

Повече информация>>