Конкурс за реферати

Висшият адвокатски съвет обявява Конкурс за реферати по повод 22 ноември – Ден на българската адвокатура.

Конкурсът е ежегоден и тазгодишната му тема е „Новите технологии при правораздаването“. Насочен е към студенти от специалност „Право“.

Кандидатите следва да изпратят разработки с обем до 50 стандартни печатни страници, на бългаски език, с информация за автора.

Краен срок за предаване на рефератите: 2 октомври 2020 г.