UNIQA Академия за юристи

Застрахователна компания УНИКА обявява УНИКА Академия.

Компанията предлага натрупване на ценен опит от своите експерти в областта на застраховането, които ще бъдат ментори на стажантите.

Продължителността на програмата е между 3 до 6 месеца, през който период участниците ще могат да се включат в различни екипи и да работят по няколко проекта.

Стажовете са платени и съобразени с програмата на студентите.

Профил „Право“ на академията ще се осъществи в дирекции „Застрахователно-правна“ и „Съответствие и законосъобразност“.

Кандидатите в този профил следва да са студенти в специалност „Право“ и да проявяват засилен интерес към регулаторни норми, юридически казуси и документация.

За повече информация>>