„Уника“ АД търси Юрисконсулт

„Уника“ АД търси да назначи Юрисконсулт, отдел „Правен“.

Юрисконсултът извършва процесуално представителство по граждански, търговски и административния дела. Образува, следи и анализира изпълнителните дела. Изготвя правни становища по щети във връзка с възникнали казуси. Изготвя писма и консултира откази  за изплащане на застрахователни обезщетения. Следи, анализира и обобщава съдебна практика по застрахователни дела. Участва в преговори за постигане на спогодби, изготвя и съгласува договори. Отговаря за кореспонденцията с държавни органи, институции, физически и юридически лица. Участва в застрахователно-експертни комисии. Участва в проекти на компанията за подобряване и създаване на продукти, анализиране на условия по застрахователни договори, изготвяне на общи условия и застрахователни полици. Изготвя различни видове справки по отношение движението на поверените му дела. Дава консултации по вътрешно-дружествени въпроси.

Изисквания за заемане на съответната длъжност: висше юридическо образование, придобита юридическа правоспособност, професионален опит минимум 2 години в областта на процесуалното представителство по граждански и търговски дела (опит по застрахователни дела ще се счита за предимство), опит в изпълнителното производство, компютърна грамотност: MS Office, Internet, работа с правно-информационна система (Апис), шофьорска книжка, владеене на английски език (писмено и говоримо).

За повече информация>>