Позиция в УниКредит за Партньор правно обслужване

УниКредит Булбанк търси да назначи Партньор правно обслужване, Отдел Правно обслужване на дъщерни дружества и специални проекти.

Партньор правно обслужване изпълнява възложените му задачи, свързани с правното обслужване и контрола за законосъобразност в областта на правното обслужване на лизингова компания, осигурява с правни средства правилното и точно прилагане и спазване на действащото законодателство при осъществяване на правното обслужване на дейностите на банката и дъщерните й дружества от отдела, в който е разпределен като юрисконсулт, взима участие при изготвяне на вътрешните документи по имплементиране на груповите политики и указания, изготвя мнения и становища в рамките на компетенциите на отдела, съгласувано със старши мениджъра на отдела, подпомага разработването на нови и изменението на действащипродукти и услуги, процедури и регулации в областта на правното обслужване на УниКредит Лизинг и УниКредит Флийт Мениджмънт, изпълнява и други възложените му от ръководителя на отдела/работодателя задачи, свързани с дейността, осъществявана от отдела.

Изискванията към кандидатите са следните: висше юридическо образование, опит във финансовата сфера се счита за предимство, добро ниво владеене на английски език, добра компютърна грамотност.

Краен срок за кандидатстване: 1 май 2018 г.

За повече информация>>