Обезпеченията в материалното и в процесуалното право

„Обезпеченията в материалното и в процесуалното право“

Авторски екип: проф. д-р Огнян Герджиков, проф. д-р Камелия Касабова, проф. д.ю.н. Методи Марков, проф. д.ю.н. Иван Русчев, проф. д.ю.н. Георги Стефанов, проф. д-р Поля Голева,  доц. д-р Таня Градинарова, Костадинка Недкова, Валентина Гигова

Издателски комплекс „Труд и право“ представя новата книга „Обезпеченията в материалното и в процесуалното право“.

Трудът представлява цялостно изследване на материалноправната и процесуалноправната проблематика на обезпеченията – определения, правни институти с обезпечителни функции, обезпечителни институти и обезпечителен процес.

Изданието е изчерпателен коментар на правната уредба и анализ на съдебната практика.

За повече информация>>