Стаж в Комисията по помилване при президента

Комисията по помилване при президента на Република България обявява прием на нови стажанти за периода 19 ноември 2018 г. – 29 март 2019 г.

Стажът е с продължителност 140 часа за срок от 4 до 6 месеца. Стажантите преминават през специализирано обучение по наказателно, наказателноизпълнително и конституционно право, права на човека и съдебна психология в допълнение към знанията, които получават в университета. В програмата те имат възможност да работят във всички сфери на дейност на Комисията, включително да провеждат проучвания по отделни случаи, да анализират съдебна практика и практика на Европейския съд по правата на човека, да изготвят проектодоклади по молби за помилване и да участват в заседанията на Комисията, работните срещи в местата за лишаване от свобода и пр.

Ставантската програма е насочена към студенти, завършили III курс в специалност „Право“ или „Публична администрация“ с минимален общ успех Добър 4, както и студенти в последен курс в специалностите „психология“, „международни отношения“ или „социология“ при общ успех от следването не по-нисък от Много добър 5.

Стажантският труд е доброволен. На успешно завършилите стажанти се издават сертификати.

Краен срок за подашане на документи: 31 октомври 2018 г.

За повече информация