Юридическо задължение

„Юридическо задължение“

Бойка Чернева

Издателство „Сиби“ представя“ новата книга на Бойка Чернева – „Юридическо задължение“.

Книгата поставя проблеми на съвременната теория на правото през призмата на понятието за юридическо задължение.

Авторът разглежда задълженията на личността и техните морални, политически и юридически основания, както и нормативният характер на юридическото задължение като мяра на дължимо поведение и начините за институционализиране на социалните задължения в правото като негови особености.

Трудът разглежда и различни проявления на юридическото задължение, а също и връзката му със субективните права.

Бойка Чернева е преподавател по обща теория на правото, обща теория на държавата и юридическа техника. Гост-преподавател е в УНСС по правна психология и философия на правото.