Вертикални споразумения

„Вертикални споразумения“

Frank Wijckmans, Filip Tuytschaever и Иван Маринов

Издателство „Сиби“ представя новата книга „Вертикални споразумения“ на авторите Frank Wijckmans, Filip Tuytschaever и Иван Маринов.

Изданието съдържа правен анализ и практически правни съвети във връзка с конкурентните правила на ЕС, приложими към споразуменията за дистрибуция, които попадат във и извън обхвата на Регламент 330/2010 и Регламент 461/2010.

Анализът на конкурентното право на ЕС е допълнен с анализ на конкурентни правила на национално ниво и поради тясната свързаност – е допълнен и с правилата на гражданското и търговското право, приложими към споразуменията за дистрибуция в България.

Тази книга е част от паневропейски проект. За нейна основа служи монографията Vertical Agreements in EU Competition Law („Вертикални споразумения в конкурентното право на ЕС“), публикувана от Oxford University Press.Те е центърът, около който са изградени множество национални издания.

За повече информация>>