Ръководство за практическа подготовка по трудово право

„Ръководство за практическа подготовка по трудово право“

второ издание

автор: Красимира Средкова

издателство: „Сиби“

Настоящото ръководство е насочено предимно към студентите в юридическите факултети, но може да бъде в помощ на всеки, в чиято професионална дейност присъства трудовото право. Представените в него основни въпроси, източници на правна уредба на трудовите отношения, съдебна и административна практика трябва да подпомагат развитието на теоретичните знания, а казусите – да проверят подготовката за прилагането на тези знания.

За повече информация>>