Правото на свобода на съвестта и на религията. Правото на образование

„Правото на свобода на съвестта и на религията. Правото на образование“

Издателство „Сиби“ представя книгата „Правото на свобода на съвестта и на религията. Правото на образование“.

Изданието представлява превод на две ръководства на Европейския съд по правата на човека – за правото на свобода на мисълта, съвестта и религията по член 9 от Европейската конвенция за правата на човека и за правото на образование по член 2 от Протокол № 1 към Конвенцията.

Ръководствата са изготвени от отдела на юрисконсулта на Съда и представляват обобощение на неговата практика, както и на практиката на Европейската комисия по правата на човека по тези две в голяма степен свързани права. Публикуването на българския превод на двете ръководства се осъществява след съгласуване между Българския хелзинкски комитет, Съвета на Европа и Европейския съд по правата на човека.

За повече информация>>