Рамков договор на Алианса

„Рамков договор на Алианса“

проф. д-р Дейвид Моузи

Рамковият договор на Алианса FAC-1 е типов многостранен договор, който може да се използва и за обществени поръчки. Той съчетава обхвата на рамков договор с отношенията на сътрудничество в един алианс, като въвежда нови механизми за създаване на добавена стойност.

FAC-1 е предназначен да обединява всякакви форми на двустранни договори за работи, доставки и услуги, например договорните условия на FIDIC.

FAC-1 интегрира работата на Членовете на Алианса, като същевременно приема индивидуалните им проектни ангажименти към назначения Управител на Алианса и останалите Членове на Алианса. FAC-1 може да се използва, за да подпомогне:

  • Възлагането на поръчки за сложни проекти, като интегрира двустранните договори за проектиране, строителство, услуги и доставки;
  • Възлагането на рамкови споразумения за обществени поръчки;
  • Интегрирането на свързани договори, част от общ проект или програма.

FAC-1 е изготвен и разработен от проф. д-р Дейвид Моузи, директор на Центъра за строително право и разрешаване на спорове в King’s College London, с приноса на над 120 организации от различни юрисдикции.

За повече информация>>