Правните принципи. Tеория и приложение

„Правните принципи. Теория и приложение“

Янаки Стоилов

Издателство „Сиби“ представя новата книга „Правните принципи. Теория и приложение“ на автора Янаки Стоилов.

Монографията предлага цялостна концепция за правните принципи (понятие, функции, форми, видове), разглежда ролята им по отношение на валидността в правото. Тя поставя принципите в рамките на националното и на международното право, както и на правото на Европейския съюз; на основните правни семейства, преди всичко на континенталното.

Част от изследването,  основно това за нормативните функции на правните принципи, има приложно значение. Последната глава, посветена на равенството като определящо правото основание, е социална и правна философия на принципите, която кореспондира със социологията, с историята, политическата и икономическата теория.

За повече информация>>