Сиби търси редактор-юрист

Издателство „Сиби“ търси да назначи редактор-юрист.

Редакторът юрист ще отговаря за: редакция и участие в съставителство на сборници с нормативни актове и съдебна практика; поддържане и актуализиране на бази данни с нормативни актове и работа с юридически софтуер; организационно-административно участие в семинарната дейност на „Сиби“ за професионално обучение на юристи.

Изискванията към кандидатите са следните: висше юридическо образование или студент минимум IV курс; висока езикова култура и умения за прецизна работа с текстове; добра компютърна грамотност (Windows, MS Office); отлично владеене на английски език, познания по право на ЕС и втори западен език са предимство.

Подборът се извършва чрез интервю, включващо събеседване и практическа част.

Краен срок за подаване на документи: 3 септември 2020 г.

За допълнителна информация>>