Наказателно право. Особена част. Престъпления против собствеността

„Наказателно право. Особена част. Престъпления против собствеността“

Александър Стойнов

Издателство „Сиела“ представя учебника на Александър Стойнов – „Наказателно право. Особена част. Престъпления против собствеността“

Книгата прави исторически преглед, обща характеристика и система на престъпленията против собствеността и разглежда съставите на престъпно отнемане на вещи, престъпни присвоявания, измама и изнудване, унищожаване и повреждане и злоупотреба с доверие и вещно укривателство.

За повече информация>>