Наказателен процес. Схеми и таблици

“Наказателен процес”

Схеми и таблици

Веселин Вучков и Гергана Маринова

Издателство “Сиби” представя пето преработено и допълнено издание на “Наказателен процес” /Схеми и таблици/ на авторите Веселин Вучков и Гергана Маринова.

Учебното пособие е съобразено с тематичния план по дисциплината наказателно-процесуално право, изучавана в юридическите факултети, Академията на МВР и други висши училища. То съдържа схеми, таблици и определения по основните теми на учебния курс и се основава върху разпоредбите на НПК. Включени са също препоръчителна литература и примерен въпросник по учебната дисциплина.

Изданието цели чрез схематично изложения материал да подпомогне студентите по-лесно да се ориентират в материята.

За повече информация>>