Международната организация на труда и България – 100 години и занапред

„Международната организация на труда и България – 100 години и занапред“

автори: Васил Мръчков, Ирена Илиева, Пламенка Маркова, Кванг-Таек Лии, Мария Минчева, Светлана Головина, Мария Чочова, Емил Мингов, Ивайло Стайков, Димитър Бранков, Ярослава Генова, Анжелика Ясинская-Казаченко, Паунита Петрова, Кирил Томашевски, Албена Великова-Стоянова, Ива Пушкарова, Иван Нейков, Мария Радева, Рашад Юсиф Мамедов, Христо Банов, Андрей Александров, Ангел Анастасов, Фредерик дю Рабеншлаг, Красимира Средкова, Чавдар Христов, Тодор Каламатиев, Александър Ристовски, Жасмина Христова-Саръиванова, Мариана Иванова, Владимир Бояджиев, Жозеф Хажду, Добринка Бонева-Илкова, Теодора Петрова и Цвета Попова

издателство: „Сиби“

За повече информация>>