Гражданско право. Правни и научни изследвания

“Гражданско право. Правни и научни изследвания”

Кристиан Таков

Издателство “Сиби” представя книгата „Гражданско право. Правни и научни изследвания“ с автор Кристиан Таков.

“Изданието е посветено на правото – така, както доц. Кристиан Таков го виждаше, обичаше, разбираше и желаеше да бъде, а именно като тържество на разума и справедливостта, включително и когато с болка го критикуваше за растящите му несъвършенства.”

Книгата включва публикации, свързани с дискусионни въпроси на гражданското и търговското право, с принос за юридическата наука и практика.

За повече информация>>