Програми за адвокати в Атина и Чикаго

IIT, Chicago-Kent College of law обявява
LL.M програма в Атина и последваща програма в Чикаго с гарантирани стипендии за успешно преминали обученията по програмата от  75% и 100%.

Програмата в Училището по американско право (School of American Law – SAL Program) започва в Атина и покрива два семестъра : септември – декември и януари – май.

Двата семестъра от Програмата в SAL обхващат десет задължителна курса, провеждани единствено на английски език и само от преподаватели от Чикаго-Кент, които идват от САЩ и Англия. Десетте задължителна курса обхващат модерни предмети: Международни бизнес транзакции, Електронна търговия, Сключване на онлайн договори, Конкурентно право, Управление на активи свързани с Интелектуална собственост, Право на интелектуалната собственост, Правен режим на обезпеченията, Глобално право на интелектуалната собственост, Право на търговските марки, Сравнително право, Въведение в американската правна система и техника на изготвянето на правни документи. Точните заглавия и съдържание на курсовете подлежат на промяна.

Начинът на обучение е провеждане на един лекционен курс месечно, само през двата почивни дни. Пет уикенда ще бъдат покрити от занятия на живо през всеки един от семестрите.

Смесената структура на Програмата в SAL обединява пет курса с интензивни занятия на живо в Атина и пет курса с онлайн занятия чрез дигитални средства от традиционна зала за обучение.

След завършване на Програмата в SAL завършилите студенти продължават с обучение по LL.M Програма в Чикаго-Кент в Чикаго, Илинойс, САЩ. Обучението по магистърската програма в Чикаго-Кент завършва с присъждане на LL.M степен по “Американско, международно и транснационално право”. Това е юридическо обучение за следипломна академична степен чието времетраене е 5 месеца единствено за завършилите SAL програма.

Завършилите Програмата в SAL получават:
Сертификат за завършване на обучение в Училището по американско право. След завършване на магистърската програмата LL.M за обучение в Чикаго – Кент по “Американско, международно и транснационално право” се плучава магистърска диплома от Университета Чикаго- Кент в Чикаго.

Краен срок за кандидатстване: 15 септември 2019.

За допълнителна информация>>

източник на снимка: интернет