Конкурс за български младежки делегати към ООН

Програмата „Български младежки делегати към ООН“ съществува от 2006 г. и се координира от Дружеството за ООН в България с подкрепата на МВнР. Партньори на Програмата са и други институции и неправителствени организации, сред които Национален младежки форум, Българска платформа за международно развитие, ISIC България, сдружение „Национална младежка карта“.

Всяка година двама младежки делегати към ООН се избират в конкурс от четири кръга.

Младежките делегати имат 18-месечен мандат и стават част от делегацията на България на 75-та сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк през октомври 2020 г. и на заседанията на Комисията за социално развитие през февруари 2021 г.; представляват и защитават мненията и интересите на младите хора от България на най-високо международно ниво; стават мостът за комуникация между българската младеж и институции на национално и международно ниво; провеждат проучване за предизвикателствата пред младите хора в България, инициирате широки дискусии, за да разберат какви са техните идеи за разрешаването им; имат възможност да участват във вземането на решения на високо равнище.

Изискванията към кандидатстващите са следните: да имот българско гражданство към момента на кандидатстване; да са на възраст между 18 и 29 години към датата на подаване на документите за кандидатстване; да владеят отлично английски език, писмено и говоримо (желателно, но не задължително, е владеене на втори официален език на ООН); да познават добре работата на ООН в сферата на младежта; да са запознати с младежкия сектор в България и актуални теми, свързани с младите хора; да имат принос към развитието на активно гражданско общество; да притежават лидерски качества, инициативност и организационни умения; да
умеят да мотивират и общуват с млади хора; да не са членове на младежка политическа партия, младежко политическо сдружение или младежка структура на политическа партия и/или коалиция; да са в България по време на целия мандат от 18 месеца от юли 2020 г. до декември 2021 г.

Краен срок за кандидатстване и номинации: 4 април 2020 г.

За повече информация>>