Стипендия за докторанти от ЕУИ

Министерство на образованието предоставя 1 стипендия за обучение на докторанти по обявени от Европейския университетски институт програми за академичната 2021/2022.

Европейският университетски институт (ЕУИ), базиран във Флоренция, е създаден през 1972 г. на базата на междуправителствено споразумение от четири страни членки на Европейския съюз: Италия, Франция, Люксембург и Холандия, и предлага обучение на докторанти по програми и научни изследвания в следните 4 области:

  1. История и цивилизация;
  2. Икономически науки;
  3. Юридически науки;
  4. Политически и социални науки.

МОН ще предостави 1 (една) стипендия в размер на 1315 (хиляда триста и петнадесет) евро на месец, платими дванадесет месеца в годината. На одобрения кандидат се полагат средства и за транспорт, застраховка и издръжка на семейството. Първите три години от следването на докторанта в ЕУИ се покриват от изпращащата го страна, а четвъртата и последна година от следването е за сметка на ЕУИ.

Критерии за кандидатстване за стипендия: придобита образователна степен „магистър“, минимален среден успех от дипломата Много добър – 5.00.

Краен срок за кандидатстване: 31 януари2021 г.

Вижте тази и други възможности >>