Обективно съединяване на искове

Заглавие: „Обективно съединяване на искове“

Автор: Огнян Стамболиев и Таня Градинарова

Издателство: „Сиела“

В настоящият труд са поставени за цел да се разгледат актуалните въпроси на обективното съединяване на искове в съдебния исков граждански процес в светлината на съвременните достижения на процесуалната наука и съдебната практика, като при това да бъдат отчетени измененията в процесуалното ни законодателство.

За повече информация>>