Схеми и определения по граждански процес – Ръководство за студенти

„Схеми и определения по граждански процес – Ръководство за студенти“

Лидия Пенева

Книгата съдържа определения на основните понятия, представен е схематично моделът на всяко производство от гражданския процес, заедно с основните фази, през които преминава.

Ръководството не замества основната и задължителна литература в процесуалната доктрина, а цели по-лесно устояване материята.

Ръководството цели да улесни и подпомогне подготовката на студентите, обучаващи се в специалност „Право“ в основната семестриална дисциплина „Граждански процес“.

За повече информация>>