Контрол над постановлението на прокурора за прекратяване на наказателното производство

„Контрол над постановлението на прокурора за прекратяване на наказателното производство“

Тодор Тодоров

Издание „Нова звезда“ представя новата книга на Тодор Тодоров „Контрол над постановлението на прокурора за прекратяване на наказателното производство“.

Книгата обхваща двата въпроса:

Субект на правомощието за прекратяване на наказателното производство на досъдебната фаза и основанията за това

Видове контрол над постановлението за прекратяване на наказателното производство

За повече информация>>