Актове, подлежащи на касационно обжалване по ГПК

„Актове, подлежащи на касационно обжалване по ГПК“

Трето актуализирано и допълнено издание

Атанас Иванов

Издателство „Нова звезда“ представя третото актуализирано и допълнено издание на книгата „Актове, подлежащи на касационно обжалване по ГПК“ от автора Атанас Иванов.

Авторът разглежда проблематиката във връзка с правната същност на актовете, подлежащи на касационно обжалване, както и същността на самото касационно обжалване като особен теоретичен и практически интерес.

Изданието обръща специално внимание на проблемите на съдебните актове, подлежащи на касационно обжалване, като едни от най-сложните в гражданското процесуално право и множеството им скрити и неизяснени аспекти. Предмет на изследването са визираните проблеми и причините за това.

За повече информация>>