Границата на Република България – част от външната граница на ЕС

„Границата на Република България – част от външната граница на ЕС“

Орлин Борисов

Kнигата разглежда детайлно въпроса за ролята на България като външна граница на Европейския съюз. 

Авторът преминава през темите за понятието и видовете граници, държавната граница на РБ, организацията на охраната на границата на РБ, преките граници и непряка връзка на РБ с други държави, Шенгенско пространство (Шенгенска зона) и охрана на част от външната граница на ЕС от РБ.

За повече информация>>