Сборник актуални проблеми на частното право и арбитража

„Сборник актуални проблеми на частното право и арбитража“

Издателство „Нова звезда“ представя „Сборник актуални проблеми на частното право и арбитража“.

Книгата представлява сборник от статии, посветени на актуални въпроси в областта на материалното частно право и на гражданския процес.

В изданието са разгледани съществени въпроси на арбитражният процес, на касационното производство и изпълнителния процес. Акцентирано е и на проблемите на търговското и облигационното право.

Авторският екип включва както университетски преподаватели, така и практикувящи юристи.

За повече информация>>