Конкурс за стипендия на името на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков

Конфедерацията на независимите синдикати в България обявява конкурс за стипендии на името на Кръстьо Петков, Президент на КНСБ в периода 1990-1997. Съучредители на стипендията са Университет за национално и световно стопанство, Софийски университет „Св.Климент Охридски“ и Европейско висше училище по икономика и мениджмънт.

Конкурсът се провежда чрез разработка на тема „Информационната епоха, Индустрия 4.0 и бъдещето на труда: глобални и европейски измерения и отраженията в България – заетост, организация и условия на труд, трудови права и индустриални отношения“.

Конкурсът е предназначен за докторанти и студенти-магистри, на възраст до 35 години,  които специализират в областта на: икономика и управление на труда, социална икономика, социални науки,  индустриални отношения, приложни аспекти на трудовото и/или социално осигурително право; публична администрация в областта на труда, социалното осигуряване, социалната политика и социалните дейности.

Стипендията е еднократна в размер на 2 000 лв., присъжда се на един участник в конкурса и е предназначена за млади учени в областта на икономиката на труда и социалните науки от всички университети и висши училища в страната, както и от институтите на БАН.

Краен срок за подаване на предложения и документи: 26 октомври 2018 г.

Краен срок за предаване на разработката: 17 декември 2018 г.

За повече информация>>