Конкурс за стипендия на името на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков

Конфедерацията на независимите синдикати в България учредява Годишна стипендия в памет на проф. д.ф.н. Кръстьо Петков, президент на КНСБ в периода 1990-1997. Съучредители на стипендията са Университет за национално и световно стопанство, Софийски университет „Св.Климент Охридски“ и Европейско висше училище по икономика и мениджмънт.

Конкурсът е предназначен за докторанти и студенти/специализанти по магистърски програми (след завършена бакалавърска степен или най-малко в пети курс за специалности, при които има обучение директно за магистърска степен), на възраст до 35 години,  които специализират в областта на:

  • Икономика и управление на труда, в т.ч. управление на човешките ресурси, икономика на социалното осигуряване, пазар на труда, управление на трудовите миграции, организация на труда в предприятията  и др.;
  • Социална икономика,в т.ч. и  икономика на кооперациите, икономика на социалните дейности, социална отговорност на предприятията/корпоративна социална отговорност;
  • Социални науки: икономическа социология и социология на труда; политология; социална политика и политика в областта на труда; социални дейности; социална психология и психология на труда; организационно поведение; демография;
  • Индустриални отношения;
  • Приложни аспекти на трудовото и/или социално осигурително право;
  • Публична администрация в областта на труда, социалното осигуряване, социалната политика и социалните дейности.

Стипендията е еднократна в размер на 2 000 лв., присъжда се на един участник в конкурса и е предназначена за млади учени в областта на икономиката на труда и социалните науки от всички университети и висши училища в страната, както и от институтите на Българска академия на науките.

Конкурсът се провежда чрез конкурсна разработка, която се оценява от научно жури, по една от темите по избор:

  • Информационната епоха, Индустрия 4.0 и бъдещето на труда: глобални и европейски измерения и отраженията в България – заетост, организация и условия на труд, трудови права и индустриални отношения
  • Последици за българската икономика и трудов пазар от „изтичане” на работна сила към други страни, основно към страни от ЕС/ЕИП

Краен срок за включване в конкурса: 14 май 2019 г.

Краен срок за предаване на разработки: 04 ноември 2019 г.

Наградата по правило се връчва на 17 февруари 2020 г., на тържеството за годишнината на КНСБ.

За повече информация>>