Всичко за работното време, почивките и отпуските

„Всичко за работното време, почивките и отпуските“

Лариса Тодорова, Мариана Василева, Теодора Дичева

Изданието предлага цялостен преглед на приложно знание за правната уредба на работното време, почивките и отпуските.

Книгата включва правни основания, права и задължения, организация и процедури.

Авторът преминава през нормативните изисквания с акцент върху последните промени в трудовото законодателство, правата и задълженията на страните в трудовото правоотношение. В изданието е разработен комплект от разяснения и практически съвети за организацията на всички законови форми на работно време, почивки и отпуски.

Книгата обхваща богата практика в тази област на Министерството на труда и социалната политика и на ИК „Главна инспекция по труда“, разработени са десетки експертни отговори на най-често задаваните въпроси, както и са предложени най-важните административноправни процедури със съотносимите им документи.

За повече информация>>