Проблеми на гражданския и търговския оборот

„Проблеми на гражданския и търговския оборот“

Александър Георгиев

Книгата включва коментар на нормативната уредба, казуси и правни решения и анализ на съдебната практика.

Изданието съдържа експертни разработки на важни практически проблеми, свързани с режима на възникване, управляване, прехвърляне и защита на правото на собственост, които разработки са представени под формата на тематични коментари и актуални казуси от гражданския оборот.

Всеки казус разглежда освен същината на проблема, но и включва прегледът на нормативната уредба и на правните разрешения, предложени от теорията и от съдебната практика.

Третото преработено издание на книгата обхваща и отразява промените в нормативната уредба през последните пет години и развитието и обогатяването на съдебната практика. Представена е актуализация на предложените разрешения в голяма част от казусите, но са добавени и множество нови казуси.

В това ново издание са включени 2 изцяло нови глави, посветени на ипотеката и на устройството на територията и кадастъра.

За повече информация>>