Антикорупционни магистърски програми

Международна академия за борба с корупцията открива кандидатстидентската кампания за две академични програми – магистърска програма „Обучение по противодействие на корупцията“ и международна магистърска програма „Съвместни действия, дължимо поведение и противодействие на корупцията“.

Магистърските програми на IACA са с продължителност 2 години и са предназначени за професионалисти, работещи в сферата за противодействие на корупцията и служителите по институционална етика, но също така и за тези кандидати, които нямат професионален опит, но притежават бакалавърска степен в областта на икономиката, правото, политическите науки, социологията или която и да е друга специалност, свързана с обучението в рамките на тези програми.

Програмите целят да предоставят възможност на обучаващите се да надградят своя опит и да привнесат добавена стойност в организациите и компаниите за които работят/ще работят и да повишават своята осведоменост за най-добрите практики в сферата на дължимото поведение и противодействието на корупцията, като идентифицират и смекчават различните видове риск при съблюдаването на етичните стандарти и съвместните действия.

Обучението се провежда изцяло в онлайн формат на английски език.

Кампанията продължава до: 20 септември 2020 г.

Повече информация ТУК и ТУК.