Съдебни стипендии за съдии във Федералния съдебен център, Вашингтон

За втори път Федералният съдебен център и Българският институт за правни инициативи в рамките на Мрежата на американските съдии за България, подкрепени от Фондация „Америка за България“, предлагат едномесечни съдебни стипендии във Федералния съдебен център, Вашингтон.

През 1992 г. Федералният съдебен център създава Програма за посещение на чуждестранни съдебни стипендианти. Програмата предоставя възможност за по-задълбочено разбиране на съдебната практика на САЩ и за провеждане на съответните изследвания в областта на съдебната реформа и върховенството на закона.

Одобреният кандидат ще има възможността да проучи в базата данни на FJC предварително избрана от него тема. Центърът предоставя на сътрудниците офис, достъп до компютри, съдействие за тяхното проучване и организира срещи със съдии от САЩ, съдебни администратори, служители на Центъра, преподаватели по право и др.

От март 2016 г. Центърът е домакин на 103 съдебни стипендианти от 43 различни страни, включително Афганистан, Бангладеш, Бразилия, Египет, Унгария, Япония, Косово, Южна Корея, Того и Турция.

Изисквания за кандидатите са следните: да са български граждани в добро психическо и физическо здраве, да са действащи съдии в Република България (младшите съдии също са допустими), да не са участвали в други професионални програми с посещение на САЩ, да имат основни познания за американската правна и съдебна система, отлично владеене на английски език.

Програмата предоставя стипендия в размер на 10 000 лв. за стипендианта за покриване на разходите, включително пътуване, настаняване, застраховка. Отговорността на кандидата е да организира пътуването и пребиваването си в САЩ (кандидатстване за виза, закупуване на самолетни билети, резервация на хотел и т.н.).

Кандидатите трябва да посочат предпочитаната от тях начална дата на посещението си в рамките на 15 април до 10 май 2019 г.

Краен срок за кандидастване: 15 декември 2018 г.

За повече информация>>