Стипендии на Германската служба за академичен обем (DAAD) за 2019/2020 г.

Германската служба за академичен обем (DAAD) отпуска стипендии за български студенти, докторанти, млади учени и групи студенти за обучение или научен престой във Федерална република Германия за академичната 2019/2020 година.

Програмата дава възможност за финансиране на обучението и изследователската дейност на български студенти, докторанти, университетски преподаватели и учени в Германия.

Подборът на документите и интервютата с одобрените кандидати ще се проведат под ръководството на Посолството в сътрудничество с Фондация „Св.Св. Кирил и Методий“ и с участието на независими експерти от България и Германия.

Стипендиите за учебната 2019/2020 се отпускат за следване и научно-изследователска работа в Германия в следните категории:

  • летни курсове;
  • продължаване на следването след завършена бакалавърска степен (магистърски стипендии);
  • изследователски стипендии за докторанти и млади учени;
  • стипендии за изследователски престой на университетски преподаватели и учени;
  • повторна покана за бивши стипендианти.

Организаторите предвиждат сертификати за стипендиантите.

За повече информация>>