Свободни позиции за юрисконсулти в Търговска банка Д

„Търговска Банка Д“ търси да назначи юрисконсулти в регионалните центрове София, Пловдив, Бургас и Варна.

Юрисконсултът изготвя правни становища по кредитни сделки; изготвя и съгласува проекти на договори; изготвя молби, заявления, пълномощни, проекти за нотариални актове и др. документи; представлява банката пред нотариуси, ЦРОЗ и др.; изготвя становища преди усвояване на кредити; предоставя общо правно обслужване.

Изискванията към кандидатите са следните: висше юридическо образование, придобита юридическа правоспособност, минимум 2 години юридически стаж като юрисконсулт в правен отдел или дирекция в кредитна институция, умения за работа с компютър, доброто владеене на английски език е предимство.

Краен срок за кандидастване: 10 декември 2018 г. 

За повече информация>>