Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

„Прекратяване на трудовия договор без предизвестие“

Николай Стоянов

Издателство „Сиела“ представя новата книга „Прекратяване на трудовия договор без предизвестие“ с автор Николай Стоянов.

Изданието прави обобщен анализ на съдебната практика по прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие по реда на чл. 325, ал. 1 от Кодекса на труда.
 
Авторът структурира книгата според прекратителните основания на чл. 325 от КТ, като са обособени конкретните въпроси с отговорите на съда по тях.
 
Всяка глава започва с кратък синтез на прекратителното основание и включва експертни отговори на конкретни въпроси и съдебна практика.

За повече информация>>