Съседското право като институт на вещното право в България

„Съседското право като институт на вещното право в България“

Павел Сарафов

Издателство „Сиела“ представя новата книга „Съседското право като институт на вещното право в България“ на автора Павел Сарафов.

Трудът се занимава с отношенията между съседи, защото значението на съседското право не бива да се подценява и омаловажава. Материята, която то регулира, и широкият обхват на отношенията, до които се отнася, обуславят неговото голямо практическо значение. На практика няма човек, който да не се докосва до един или друг аспект на съседските отношения и до тяхното правно развитие и регулиране. Те представляват една невралгична сфера на обществени отношения, чиито социални измерения всъщност са твърде значителни и многообразни.

За повече информация>>