Съдебните актове в наказателния процес

„Съдебните актове в наказателния процес“

Аделина Хаджийска

Книгата разглежда изчерпателно и детайлно актовете на съда, постановявани в рамките на наказателния процес, с което се превръща във своеобразен техен каталог. На база на понятието „съдебен акт“ е изградена класификацията на посочената категория актове и е съотнесена с други видове юридически актове, което дава добра теоретична основа на труда. Във втората част на книгата са намерили място и практическите аспекти на въпроса – структура и съдържание на присъдите и решенията и какви са характеристиките и последиците от тези актове – законосъобразност, обоснованост и справедливост, правна сила и сила на пресъдено нещо.