Специални разузнавателни средства. Незаконосъобразно използване и прилагане

„Специални разузнавателни средства. Незаконосъобразно използване и прилагане“

Пеню Грозев

Издателство „Сиела“ представя настоящото издание, което представлява актуално изследване на темата, която тревожи както професионалните юристи, така и гражданското общество в България.
Развитието на техниката и ползването й в разследването на престъпления повдига редица юридически, но и морално-етически въпроси.
Книгата представлява аргументиран критически анализ на действащата правна уредба у нас, а също предлага някои предложения de lege ferenda, което го прави полезно както за практикуващите в сферата на наказателното право и процес юристи, така и за законодателя.